Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema: Subvencija

Javni poziv Subvencija 103SUB-SOG22

Rok za oddajo vloge Od vključno 1. 1. 2023

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti. Naslov in uradne ure


PDF dokument

PDF dokument 4.-12.-2023_103SUB-SOG22_VLOGA_popravek.pdf

Odpri Prenesi 336kb
PDF dokument

PDF dokument JP-103SUB_SOG22.pdf

Odpri Prenesi 361kb
PDF dokument

PDF dokument 103SUB-SOG22_VLOGA_int.pdf

Odpri Prenesi 568kb
Excel preglednica

Excel preglednica 103SUB-SOG22_SEZNAM-LASTNIKOV.xlsx

Prenesi 13kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM_TOPLOTNIH_ČRPALK_28.-3.-2024.pdf

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.-5.-2024.pdf

Odpri Prenesi 446kb