Eko sklad v lanskem letu razdelil rekorden obseg spodbud za energetsko učinkovitost

Objavljeno 5.3.2020

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad v lanskem letu razdelil rekorden obseg spodbud za energetsko učinkovitost

Eko sklad je lani izplačal rekorden obseg dodeljenih spodbud za okoljske naložbe; od tega jih je največ za energetsko učinkovitost.

Eko sklad že več kot četrt stoletja spodbuja naložbe v zeleno prihodnost. Ponujamo nepovratne finančne spodbude, ugodne kredite in brezplačno svetovanje. V zadnjih letih pa smo najbolj poznani po subvencijah za učinkovito rabo energije.


Obseg aktivnosti v zadnjih letih strmo narašča; v obdobju 2011-2017 je bilo letno dodeljenih v povprečju 25 mio EUR nepovratnih spodbud, v letu 2018 skoraj 60 mio in v 2019 kar 78 mio EUR; dobrih 30 % več kot prejšnje leto.


Prav tako narašča obseg dodeljenih ugodnih kreditov, ki je narasel s povprečnih 27 mio v obdobju 2011-2017 na 42 mio EUR v 2018 in na skoraj 58 mio EUR v 2019; dobro tretjino več kot leto prej.


Tako je bil glede na celotno zgodovino poslovanja Eko sklada lani dosežen rekorden obseg dodeljenih spodbud. S temi spodbudami je bilo izvedenih več kot 21.000 okoljskih investicij v vrednosti okrog 390 mio evrov, za izvedbo katerih je bilo po oceni potrebnih letno skoraj 5.000 delovnih mest. Če pa upoštevamo še posredne učinke na gospodarstvo, se lahko zaključi, da Eko sklad s svojimi spodbudami ustvari dobrih 7.800 »zelenih« delovnih mest.


Okoljska učinka kreditiranih in z nepovratnimi sredstvi spodbujenih naložb v letu 2019 pa sta predvsem letno 320 GWh nižja poraba energije in 212.000 ton manj emisij CO2.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti