Javni razpis za delovno mesto PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE

Objavljeno 3.9.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog na področju službe, kot so priprava internih aktov, priprava pravnih mnenj, opravljanje nalog priprav in izvedb sej nadzornega sveta Eko sklada, pripravljanje in izvajanje javnih pozivov oziroma javnih razpisov Eko sklada, priprava predlogov in samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter izvajanje razvojnih in pospeševalnih nalog na področju delovanja Eko sklada ter opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po nalogu direktorja Eko sklada.

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: strokovni izpit iz upravnega postopka, prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju upravnega in civilnega prava, zaželene lastnosti kandidata: strokovnost, zanesljivost, natančnost in sistematičnost, dobre sposobnosti ustnega in pisnega izražanja, sposobnost timskega dela, komunikativnost, odgovornost, samostojnost in samoiniciativnost.

Kandidati naj pošljejo vlogo in življenjepis z vsebinsko in časovno pregledno opredelitvijo zahtevanih znanj in izkušenj ter dokazilo o izobrazbi po elektronski pošti: zaposlitev@ekosklad.si. Nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Javni uslužbenec bo naloge opravljal na delovnem mestu podsekretarja Eko sklada, v izhodiščnem plačnem razredu 42 (bruto plača je 2.198,84 eur).

Zahtevana raven in smer izobrazbe: 170 visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 380 Pravne vede

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 7 let

Poskusno delo: 6 mesecev

Rok za prijavo kandidatov: 17. 9. 2021

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: zaposlitev@ekosklad.si

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti