Javni razpis za delovno mesto PODSEKRETAR EKO SKLADA - VODJA SEKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE

Objavljeno 1.9.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


PODSEKRETAR EKO SKLADA - VODJA SEKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: vodenje sektorja, opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog na področju dela sektorja, kot so javna naročila, kadrovske zadeve, priprava internih aktov in pogodb ter reševanje pravnih zadev na področju delovanja Eko sklada, priprava predlogov in samostojno oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev ter izvajanje razvojnih in pospeševalnih nalog oziroma drugih najzahtevnejših gradiv na področju delovanja Eko sklada ter opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po nalogu direktorja Eko sklada.

Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju delovnega prava ter na področju javnih naročil ter z izkušnjami pri vodenju, organiziranju in usklajevanju, zaželene lastnosti kandidata: strokovnost, zanesljivost, natančnost in sistematičnost, dobre sposobnosti ustnega in pisnega izražanja, sposobnost timskega dela, komunikativnost, odgovornost, samostojnost in samoiniciativnost.

Kandidati naj pošljejo vlogo in življenjepis z vsebinsko in časovno pregledno opredelitvijo zahtevanih znanj in izkušenj ter dokazilo o izobrazbi po elektronski pošti: zaposlitev@ekosklad.si. Nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Javni uslužbenec bo naloge opravljal na delovnem mestu podsekretarja Eko sklada, v Izhodiščnem plačnem razredu 42 (bruto plača je 2.198,84 EUR).

Zahtevana raven in smer izobrazbe: 170 visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0421 Pravo

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 7 let

Poskusno delo: 6 mesecev

Rok za prijavo kandidatov: 15. 9. 2021

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: zaposlitev@ekosklad.si


Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti