Javni razpis za delovno mesto PODSEKRETAR/KA EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE

Objavljeno 17.5.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž     

Podroben opis delovnega mesta:

PRIPRAVA PREDLOGOV IN SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH REŠITEV TER IZVAJANJE RAZVOJNIH IN POSPEŠEVALNIH NALOG OZIROMA DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU DELOVANJA EKO SKLADA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SLUŽBE, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA DELA SLUŽBE, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU VODJE SLUŽBE IN DIREKTORJA EKO SKLADA.

DELOVNO MESTO VSEBINSKO POKRIVA RAZLIČNA PRAVNA PODROČJA, ZLASTI STVARNO, ZEMLJIŠKOKNJIŽNO, POGODBENO PRAVO TER JAVNO PRAVO. DELO NA ZADEVNEM DELOVNEM MESTU OBSEGA POMOČ PRI ZAHTEVNEJŠIH PRAVNIH VPRAŠANJIH OBDELOVALCEV VLOG (PREGLEDI LEGALNOSTI NEPREMIČNIN, LASTNIŠTVA, KULTURNE DEDIŠČINE IDR.), PRAVNO PRAVILNEM POSLOVANJU JAVNEGA SKLADA, KOT TUDI DELO Z IJZ, PRIPRAVO INTERNIH AKTOV, POGODB TER PISANJE SODNIH IN DRUGIH VLOG PRED ORGANI RS IN (NEOBVEZNO TER ODVISNO OD IZKUŠENJ IN ŽELJ KANDIDATA) ZASTOPANJE PRED CIVILNIMI TER UPRAVNIMI SODIŠČI.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd, 380 Pravne vede

Trajanje zaposlitve: določen čas 13 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas           

Zahtevane delovne izkušnje: 7 let  

Poskusno delo: 6 mesecev          

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno           

Zahtevana rač. znanja:      1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z bazami podatkov - 1 – osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z DELOVNIMI IZKUŠNJAMI NA PODROČJU UPRAVNEGA IN CIVILNEGA PRAVA TER Z OPRAVLJENIM PDI, ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: STROKOVNOST, ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST, DOBRE SPOSOBNOSTI USTNEGA IN PISNEGA IZRAŽANJA, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST, ODGOVORNOST, SAMOSTOJNOST IN SAMOINICIATIVNOST.

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO IN ŽIVLJENJEPIS Z VSEBINSKO IN ČASOVNO PREGLEDNO OPREDELITVIJO ZAHTEVANIH ZNANJ IN IZKUŠENJ TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI: ZAPOSLITEV@EKOSKLAD.SI. NEPOPOLNE PRIJAVE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU PODSEKRETARJA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 42 (BRUTO PLAČA JE 2.198,84 EUR). 

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na zaposlitev@ekosklad.si.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti