Javni razpis za delovno mesto SEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

Objavljeno 7.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO -

M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU EKO SKLADA IN IZVAJANJE POSLOVNE

POLITIKE EKO SKLADA NAČRTOVANJE DELOVNEGA PROCESA TER PREDLAGANJE UKREPOV IN

AKTIVNOSTI S PODROČJA DELA EKO SKLADA ODLOČANJE V OKVIRU POOBLASTIL OPRAVLJANJE

NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU PLANIRANJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI EKO

SKLADA TER OBLIKOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH SISTEMSKIH REŠITEV OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH

STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA EKO SKLADA VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH

SKUPIN S PODROČJA DELA EKO SKLADA

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 8 let Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-dobro

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno

2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno

4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno

5 - programiranje - 2 - zahtevno

6 - poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno

7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno

3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z IZOBRAZBO RAČUNALNIŠKE SMERI, Z IZKAZANIM ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI NA PODROČJU

ADMINISTRACIJE RAČUNALNIŠKIH IN KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV, Z DOBRIM POZNAVANJEM OKOLJA

MICROSOFT WINDOWS, OPERACIJSKIH SISTEMOV, STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME STREŽNIKOV,

DELOVNIH POSTAJ IN NAS SISTEMOV, ZAŽELENO JE POZNAVANJE BAZE PODATKOV MS-SQL, POŠTNEGA

STREŽNIKA EXCHANGE, APLIKATIVNEGA STREŽNIKA IIS, OPERACIJSKEGA SISTEMA LINUX, POZNAVANJE

OSNOV DOKUMENTNIH SISTEMOV (SPIS, IMIS), UPRAVLJANJA S STANDARDNIMI NAMENSKIMI

APLIKATIVNIMI REŠITVAMI – SISTEMOM ZA UPRAVLJANJE Z DELOVNIM ČASOM, FINANČNO

RAČUNOVODSKIM SISTEMOM. NALOGE BODO ZAJEMALE PREDLAGANJE IN NAČRTOVANJE UVEDBE

SISTEMSKIH IN VARNOSTNIH REŠITEV, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE OPERATIVNIH IN VARNOSTNIH

NALOG TER NUDENJE POMOČI INTERNIM IN ZUNANJIM UPORABNIKOM.

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO IN ŽIVLJENJEPIS Z VSEBINSKO IN ČASOVNO PREGLEDNO

OPREDELITVIJO ZAHTEVANIH ZNANJ IN IZKUŠENJ TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI:

ZAPOSLITEV@EKOSKLAD.SI. NEPOPOLNE PRIJAVE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI

USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SEKRETARJA EKO SKLADA, V

IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 45 (BRUTO PLAČA JE 2.473,41 EUR). ZAPOSLITEV MOŽNA TAKOJ.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: MARJAN BABIČ, 01 241 48 37, zaposlitev@ekosklad.si

Okvirna mesečna plača: 2.473,41 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Rok za prijavo kandidatov: 21.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti