Javni razpis za delovno mesto SVETNIK EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

Objavljeno 7.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETNIK EKO SKLADA V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA EKO SKLADU NAČRTOVANJE DELOVNEGA PROCESA TER

PREDLAGANJE UKREPOV IN AKTIVNOSTI S PODROČJA DELA ODLOČANJE V OKVIRU POOBLASTIL S

PODROČJA DELA SLUŽBE OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA

SLUŽBE VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA DELA SLUŽBE

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-dobro

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno

2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno

4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno

6 - poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno

7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno

3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z IZOBRAZBO RAČUNALNIŠKE SMERI, Z IZKAZANIM ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI NA PODROČJU

ADMINISTRACIJE RAČUNALNIŠKIH IN KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV, Z DOBRIM POZNAVANJEM OKOLJA

MICROSOFT WINDOWS, OPERACIJSKIH SISTEMOV, STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME DELOVNIH

POSTAJ IN OSNOVNIM POZNAVANJEM STREŽNIKOV, ZAŽELENO JE POZNAVANJE POŠTNEGA STREŽNIKA

EXCHANGE, OPERACIJSKEGA SISTEMA LINUX, POZNAVANJE OSNOV DOKUMENTNIH SISTEMOV,

UPRAVLJANJA S STANDARDNIMI NAMENSKIMI APLIKATIVNIMI REŠITVAMI – SISTEMOM ZA UPRAVLJANJE

Z DELOVNIM ČASOM, FINANČNO RAČUNOVODSKIM SISTEMOM. NALOGE BODO ZAJEMALE

DODELJEVANJE DOSTOPNIH PRAVIC, IZVAJANJE OPERATIVNIH IN VARNOSTNIH NALOG TER NUDENJE

POMOČI INTERNIM IN ZUNANJIM UPORABNIKOM.

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO IN ŽIVLJENJEPIS Z VSEBINSKO IN ČASOVNO PREGLEDNO

OPREDELITVIJO ZAHTEVANIH ZNANJ IN IZKUŠENJ TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI:

ZAPOSLITEV@EKOSKLAD.SI. NEPOPOLNE PRIJAVE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI

USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SVETNIKA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM

PLAČNEM RAZREDU 39 (BRUTO PLAČA JE 1.954,78 EUR). ZAPOSLITEV MOŽNA TAKOJ.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: MARJAN BABIČ, 01 241 48 37, zaposlitev@ekosklad.si

Okvirna mesečna plača: 1.954,78 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Rok za prijavo kandidatov: 21.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti