Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA - M/Ž

Objavljeno 21.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Obvestilo

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA

SREDSTVA - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH

NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU DELOVANJA EKO SKLADA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH

STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA

DELA SEKTORJA, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV IN SAMOSTOJNO

OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU VODJE IN DIREKTORJA EKO SKLADA.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas vrnitve začasno odsotnega sodelavca, najdalj do 31.12.2026 Vrsta zaposlitve: polni

delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: STROKOVNI IZPIT IZ

UPRAVNEGA POSTOPKA, IZKUŠNJE PRI STROKOVNEM DELU, ZAŽELENE NA PODROČJU VODENJA

UPRAVNIH POSTOPKOV TER NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA, ŠE POSEBEJ UČINKOVITE RABE

ENERGIJE. ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST,

SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST.

JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALCA DIREKTORJA EKO

SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 37 (BRUTO PLAČA JE 1.888,62 EUR). KANDIDATI NAJ

POŠLJEJO VLOGO ZA ZAPOSLITEV NA PRIJAVNEM OBRAZCU DOSTOPNEM NA POVEZAVI:

https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javni-razpis-za-delovno-mesto-svetovalec-direktorja-ekosklada-

v-sektorju-za-nepovratna-sredstva-m

TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI. NEPOPOLNE VLOGE NE BODO UVRŠČENE V

IZBIRNI POSTOPEK.

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Okvirna mesečna plača: 1.888,62 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 21.12.2022 Datum objave v prostorih zavoda: 21.12.2022

Rok za prijavo kandidatov: 4.1.2023

Word dokument

Word dokument Vloga-za-zaposlitev.docx

Prenesi 46kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti