Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž

Objavljeno 6.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE

ZADEVE - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH

NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU DELOVANJA SEKTORJA OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH

STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA DELA

SEKTORJA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU VODJE IN

DIREKTORJA EKO SKLADA.

DELO OBSEGA ZLASTI IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, DELO NA PODROČJU

POGODBENEGA IN DELOVNEGA PRAVA, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, PRIPRAVA SPLOŠNIH IN DRUGIH

AKTOV.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0421

Pravo

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: PREDNOST BODO IMELI

KANDIDATI Z IZKUŠNJAMI S PODROČJA JAVNIH NAROČIL IN PODROČJA DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE.

ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST,

SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST.

JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALCA DIREKTORJA EKO

SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 37 (BRUTO PLAČA JE 1.888,62 EUR). KANDIDATI NAJ

POŠLJEJO VLOGO ZA ZAPOSLITEV NA PRIJAVNEM OBRAZCU DOSTOPNEM NA POVEZAVI:

https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javni-razpis-za-delovno-mesto-svetovalec-direktorja-ekosklada-

v-sektorju-za-splosne-zadeve-m-2 TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI.

NEPOPOLNE VLOGE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK.

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Okvirna mesečna plača: 1.888,62 EUR bruto mesečno

2/2

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 6.12.2022 Datum objave v prostorih zavoda: 6.12.2022

Rok za prijavo kandidatov: 20.12.2022

Word dokument

Word dokument Vloga-za-zaposlitev.docx

Prenesi 46kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti