Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST, PROMOCIJO IN INFORMIRANJE - M/Ž

Objavljeno 22.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST,

PROMOCIJO IN INFORMIRANJE - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: IZVAJANJE STROKOVNIH DEL V ZVEZI Z NALOŽBAMI V VARSTVO OKOLJA

OBLIKOVANJE PREDLOGOV IN PRIPRAVA GRADIV S PODROČJA DELA SEKTORJA OPRAVLJANJE

STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH

POSTOPKOV PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ IN DRUGIH PODATKOV S PODROČJA DELA SEKTORJA IN

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU VODJE IN DIREKTORJA EKO SKLADA.

Izobrazba po Klasius: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.,

Alternativna izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 30. 12. 2023 Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije:

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: STROKOVNI IZPIT IZ

UPRAVNEGA POSTOPKA POZNAVANJE PODROČJA DELA EKO SKLADA IZKUŠNJE PRI STROKOVNEM

DELU, ZAŽELENE NA PODROČJU VODENJA UPRAVNIH POSTOPKOV TER NA PODROČJU VARSTVA

OKOLJA, ŠE POSEBEJ UČINKOVITE RABE ENERGIJE, NA PODROČJU PROMOCIJE, ODNOSOV Z

JAVNOSTMI, UREJANJA SPLETNE STRANI IN SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ, SOCIALNE POLITIKE.

ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST, SISTEMATIČNOST, SPOSOBNOST

TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM

MESTU SVETOVALCA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 30 (BRUTO PLAČA JE 1.435,20

EUR). KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO ZA ZAPOSLITEV NA PRIJAVNEM OBRAZCU DOSTOPNEM NA

POVEZAVI: https://ekosklad.si/informacije/o-skladu/zaposlitev/javni-razpis-za-delovno-mesto-svetovalec-ekosklada-

v-sektorju-za-trajnostno-mobilnost-promocijo-in-informiranje-m

TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI. NEPOPOLNE VLOGE NE BODO UVRŠČENE V

IZBIRNI POSTOPEK.

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih

Objava tudi na naslednjih UE:

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda

Okvirna mesečna plača: 1.435,20 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 22.12.2022 Datum objave v prostorih zavoda: 22.12.2022

Rok za prijavo kandidatov: 5.1.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti