Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC/-KA DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

Objavljeno 14.9.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


Obvestilo

Do 5. 10. 2022 je odprt javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA - M/Ž za določen čas.Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta:

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV NA PODROČJU DELOVANJA EKO SKLADA, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA DELA SEKTORJA, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU VODJE SEKTORJA IN DIREKTORJA. DELO OBSEGA ZLASTI IZVAJANJE STROKOVNIH DEL V ZVEZI Z NALOŽBAMI V VARSTVO OKOLJA.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Trajanje zaposlitve: določen čas 30. 12. 2023

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas          

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let

Poskusno delo: 6 mesecev                                         

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno; 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno; 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno.

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, IZKUŠNJE PRI STROKOVNEM DELU, ZAŽELJENE NA PODROČJU VODENJA UPRAVNIH POSTOPKOV TER ZAGOTAVLJANJA PRAVIC VLAGATELJA V UPRAVNEM POSTOPKU. ZAŽELJENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST, SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST. PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI Z IZOBRAZBO S PODROČJA ARHITEKTURE, STROJNIŠTVA, GRADBENIŠTVA, VARSTVA OKOLJA ALI UPRAVNIH VED. KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO IN ŽIVLJENJEPIS Z VSEBINSKO IN ČASOVNO PREGLEDNO OPREDELITVIJO ZAHTEVANIH ZNANJ IN IZKUŠENJ TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI: ZAPOSLITEV@EKOSKLAD.SI. NEPOPOLNE PRIJAVE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALCA DIREKTORJA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 37 (BRUTO PLAČA JE 1.807,29 EUR).

Rok za prijavo kandidatov: 21 dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na zaposlitev@ekosklad.si.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti