Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC/-KA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

Objavljeno 18.3.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta:

IZVAJANJE STROKOVNIH DEL V ZVEZI Z NALOŽBAMI V VARSTVO OKOLJA, OBLIKOVANJE PREDLOGOV IN PRIPRAVA GRADIV S PODROČJA DELA SEKTORJA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ IN DRUGIH PODATKOV S PODROČJA DELA SEKTORJA.

Izobrazba po Klasius: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.,

Trajanje zaposlitve: določen čas 30.12.2022

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev

Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja:

1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno

4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, IZKUŠNJE PRI STROKOVNEM DELU, ZAŽELJENE NA PODROČJU VODENJA UPRAVNIH POSTOPKOV TER NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA, ŠE POSEBEJ UČINKOVITE RABE ENERGIJE. ZAŽELJENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST.

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO IN ŽIVLJENJEPIS Z VSEBINSKO IN ČASOVNO PREGLEDNO OPREDELITVIJO ZAHTEVANIH ZNANJ IN IZKUŠENJ TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI: ZAPOSLITEV@EKOSKLAD.SI. NEPOPOLNE PRIJAVE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALCA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 30 (BRUTO PLAČA JE 1.373,40 EUR).

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01 241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Okvirna mesečna plača: 1.373,40 EUR bruto mesečno

Urnik dela: dopoldan

Rok za prijavo: 25. 3. 2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti