Javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC/-KA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE

Objavljeno 14.9.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


Obvestilo

Do 5. 10. 2022 je odprt javni razpis za delovno mesto SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž za določen čas.Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta:

OBLIKOVANJE PREDLOGOV IN PRIPRAVA GRADIV S PODROČJA DELA SEKTORJA, OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN TEHNIČNIH NALOG, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ IN DRUGIH PODATKOV S PODROČJA DELA SEKTORJA IN SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU VODJE SEKTORJA IN DIREKTORJA. DELO OBSEGA ZLASTI AKTIVNO SODELOVANJE V POSTOPKIH KADROVANJA IN ZAPOSLOVANJA (RAZPISI PROSTIH DELOVNIH MEST, PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI, SKLEPOV O DOPUSTU, POSKUSNEM DELU, PRIJAVA/ODJAVA V ZAVAROVANJE, VODENJE POSTOPKOV NAPREDOVANJA IDR.), SKRB ZA VSO POTREBNO KOORDINACIJO ZAPOSLITEV, PODPORA KADROVSKI ADMINISTRACIJI, VODENJE KADROVSKIH EVIDENC (O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH, DELOVNI DOBI, NAPREDOVANJIH, VARSTVU PRI DELU, MATIČNE KNJIGE, NAČRTA ZAPOSLOVANJA, IDR.), UREJANJE DOKUMENTACIJE ZAPOSLENIH, PRIPRAVA KAKOVOSTNIH IN PRAVOČASNIH POROČIL, PRIPRAVA PODATKOV ZA IZPLAČILO PLAČ, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI GRADIVA IN IZVEDBI SEJ NADZORNEGA SVETA IDR.

Izobrazba po Klasius: 162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Trajanje zaposlitve: določen čas 30. 12. 2023

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas          

Zahtevane delovne izkušnje: 8 mesecev

Poskusno delo: 3 meseci                                         

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno; 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno; 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno.

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

ZAŽELJENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST, SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST. KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO IN ŽIVLJENJEPIS Z VSEBINSKO IN ČASOVNO PREGLEDNO OPREDELITVIJO ZAHTEVANIH ZNANJ IN IZKUŠENJ TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI: ZAPOSLITEV@EKOSKLAD.SI. NEPOPOLNE PRIJAVE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU SVETOVALCA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 30 (BRUTO PLAČA JE 1.373,40 EUR).

Rok za prijavo kandidatov: 21 dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na zaposlitev@ekosklad.si.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti