Javni razpis za delovno mesto VIŠJI/-A SVETOVALEC/-KA EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

Objavljeno 26.8.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


Obvestilo

Do 9. 9. 2022 je odprt javni razpis za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA

SREDSTVA - M/Ž za določen čas.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC EKO SKLADA V SEKTORJU ZA NEPOVRATNA SREDSTVA - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta:

IZVAJANJE STROKOVNIH DEL V ZVEZI Z NALOŽBAMI V VARSTVO OKOLJA; OBLIKOVANJE PREDLOGOV IN PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PODROČJA DELA SEKTORJA; OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU DELA SEKTORJA; VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN S PODROČJA DELA SEKTORJA; VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV; SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG PO NALOGU VODJE SEKTORJA IN DIREKTORJA.

DELO OBSEGA ZLASTI PRIPRAVO UPRAVNIH AKTOV V POSTOPKU ZAVRNITVE VLOGE VLAGATELJA TER DRUGA LAŽJA PRAVNA DELA.

Izobrazba po Klasius: 170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0421 Pravo

Trajanje zaposlitve: določen čas 30. 12. 2023

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas           

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Poskusno delo: 3 meseci                                         

Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno

Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno; 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno; 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno.

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA, IZKUŠNJE PRI STROKOVNEM DELU, ZAŽELJENE NA PODROČJU VODENJA UPRAVNIH POSTOPKOV TER ZAGOTAVLJANJA PRAVIC VLAGATELJA V UPRAVNEM POSTOPKU.

ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST, SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST.

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO IN ŽIVLJENJEPIS Z VSEBINSKO IN ČASOVNO PREGLEDNO OPREDELITVIJO ZAHTEVANIH ZNANJ IN IZKUŠENJ TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI: ZAPOSLITEV@EKOSKLAD.SI. NEPOPOLNE PRIJAVE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU VIŠJEGA SVETOVALCA EKO SKLADA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 35 (BRUTO PLAČA JE 1.670,94 EUR).

Rok za prijavo kandidatov: 14 dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na zaposlitev@ekosklad.si.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti