Javni razpis za delovno mesto VIŠJI REFERENT VI (II) V GLAVNI PISARNI

Objavljeno 14.10.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

ZRSZ


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI REFERENT VI (II) V GLAVNI PISARNI - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA IN OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG TER NUDENJE ADMINISTRATIVNE PODPORE SEKTORJU 

Izobrazba po Klasius: 161 višješolska (prejšnja), višja strokovna

Trajanje zaposlitve: določen čas 13 mesecev                                   Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 6 mesecev                                               Poskusno delo: 2 meseca

Zahtevano znanje jezikov:

Zahtevana rač. znanja:       1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 – delo z bazami podatkov – 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: ZAŽELENE LASTNOSTI KANDIDATA: ZANESLJIVOST, NATANČNOST IN SISTEMATIČNOST, SAMOINICIATIVNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, KOMUNIKATIVNOST.

KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGO IN ŽIVLJENJEPIS Z VSEBINSKO IN ČASOVNO PREGLEDNO OPREDELITVIJO ZAHTEVANIH ZNANJ IN IZKUŠENJ TER DOKAZILO O IZOBRAZBI PO ELEKTRONSKI POŠTI: ZAPOSLITEV@EKOSKLAD.SI. NEPOPOLNE PRIJAVE NE BODO UVRŠČENE V IZBIRNI POSTOPEK. JAVNI USLUŽBENEC BO NALOGE OPRAVLJAL NA DELOVNEM MESTU VIŠJEGA REFERENTA, V IZHODIŠČNEM PLAČNEM RAZREDU 23 (BRUTO PLAČA JE 1.043,68 EUR). 

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ANICA FLORJANČIČ, 01/241 48 26, aflorjancic@ekosklad.si

Kontakt delodajalca za BO: ANICA FLORJANČIČ, 01/241 48 26, zaposlitev@ekosklad.si

Rok za prijavo kandidatov: 19.10.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti