JAVNO POVABILO KANDIDATOM ZA IZVAJANJE ENERGETSKEGA SVETOVANJA V MREŽI ENSVET

Objavljeno 18.7.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Rok za prijavo se podaljša na 65 dni od dneva objave na spletni strani Eko sklad-a, t.j. do vključno 21. 9. 2023.

Plačnik stroškov za udeležbo na usposabljanju za izdelavo energetskih izkaznic za kandidate, ki morajo pridobiti veljavno licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic, je Eko sklad.

Eko sklad je objavil javno povabilo, namenjeno kandidatom, ki se zanimajo za izvajanje aktivnosti energetskega svetovanja neposredno občanom, pravnim osebam in javnemu sektorju v mreži ENSVET, ki jo vodi in organizira Eko sklad, j.s. Izbrani kandidati za energetske svetovalce v mreži ENSVET se bodo udeležili usposabljanja ter pridobili naziv svetovalec »pripravnik«.

Rok za oddajo prijav je 65 dni od dneva objave na spletni strani Eko sklada, t.j. do vključno 21. 9. 2023. Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo do tega datuma v elektronski obliki prispele na e-naslov ensvet@ekosklad.si

Za vse dodatne informacije o javnem povabilu se lahko obrnete na Tjašo Bandelj, e-naslov: tbandelj@ekosklad.si

PDF dokument

PDF dokument JAVNO_POVABILO_MREZA_ENSVET_2023.pdf

Odpri Prenesi 869kb
Word dokument

Word dokument Obrazec-1_Vloga.docx

Prenesi 39kb
PDF dokument

PDF dokument Obrazec-2_Soglasje.pdf

Odpri Prenesi 601kb
PDF dokument

PDF dokument Priloga1_Pogodba.pdf

Odpri Prenesi 809kb
PDF dokument

PDF dokument PRAVILA_DELOVANJA_MREZE_ENSVET_2023.pdf

Odpri Prenesi 779kb
PDF dokument

PDF dokument JAVNO_POVABILO_MREZA_ENSVET_2023_SPREMEMBA-(002).pdf

Odpri Prenesi 437kb
PDF dokument

PDF dokument JAVNO_POVABILO_MREZA_ENSVET_2023_DODATNA_SPREMEMBA.pdf

Odpri Prenesi 508kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti