Povišanje sredstev na pozivu 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Objavljeno 30.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 30. decembra 2022, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 166/2022 objavil spremembo javnega poziva za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe. Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (Uradni list RS št. 35/19, 39/19, 51/21,100/21 in 81/22) se spremeni tako, da se skupna višina sredstev po tem javnem pozivu poviša in po novem znaša 14.800.000,00 EUR. https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-67sub-obpo19-nepovratne-financne-spodbude-za-nove-skupne-nalozbe-vecje-energijske-ucinkovitosti-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli-stavbe-2

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti