Nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja

Vse spodbude za vašo naložbo:

58SUB-MORS17

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Opravljen energetski pregled

Višina spodbude
Do 40% priznanih stroškov

Rok za oddajo
Pred izvedbo del