Eko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja.


Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad