Izjeme - degradirana območja

Spodaj so naštete občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Na povezavah lahko preverite, ali je na parceli oz. območju, na katerem se nahaja vaša stanovanjska stavba, določen drug prednostni način ogrevanja ter ali ste upravičeni do nepovratne finančne spodbude za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso in/ali toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske stavbe.

 Mestna občina Ljubljana

Grafični prikaz območij

 Mestna občina Maribor Grafični prikaz območij
 Mestna občina Kranj Grafični prikaz območij
 Mestna občina Celje  Za informacije kontaktirajte
Mestno občino Celje. 
 Mestna občina Novo Mesto Grafični prikaz območij
 Mestna občina Murska Sobota Grafični prikaz območij
 Občina Hrastnik Grafični prikaz območij
 Občina Zagorje  Za informacije kontaktirajte
Občino Zagorje.
 Občina Trbovlje  Za informacije kontaktirajte
Občino Trbovlje.
Občina Miklavž na Dravskem polju Za informacije kontaktirajte 
Občino Miklavž na Dravskem polju.

 

Obrazložitev iskanja za Ljubljano:
Iščite s pomočjo naslova stavbe v orodni vrstici v zgornjem desnem kotu spletne strani. Na zemljevidu so z rdečo barvo označena področja v MOL, na katerih je predviden prednosti način ogrevanja sistem plinskega, z zeleno pa daljinskega  ogrevanja, področje obarvano s svetlo oranžno barvo pa označuje območje, kjer je v kratkoročnem obdobju 5-ih let predvidena širitev sistema plinskega oz. daljinskega ogrevanja ter kjer spodbuda za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso ali električne toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske stavbe, skladno z določili javnega poziva in določili Odloka, posledično ne more biti dodeljena.

Obrazložitev iskanja za Maribor:

Ob vstopu na spletno stran je potrebno je izbrati tematiko: Eko sklad 2018. Iskanje je možno po naslovu ali parcelni številki.

Obrazložitev iskanja za Kranj: