Izjeme - degradirana območja

Spodaj so naštete občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka. Na povezavah lahko preverite, ali je na parceli oz. območju, na katerem se nahaja vaša stanovanjska stavba, določen drug prednostni način ogrevanja ter ali ste upravičeni do nepovratne finančne spodbude za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso in/ali toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske stavbe.

 Mestna občina Ljubljana

Grafični prikaz območij

 Mestna občina Maribor Grafični prikaz območij
 Mestna občina Kranj Grafični prikaz območij
 Mestna občina Celje  Za informacije kontaktirajte
Mestno občino Celje. 
 Mestna občina Novo Mesto Grafični prikaz območij
 Mestna občina Murska Sobota Grafični prikaz območij
 Občina Hrastnik Grafični prikaz območij
 Občina Zagorje  Za informacije kontaktirajte
Občino Zagorje.
 Občina Trbovlje  Za informacije kontaktirajte
Občino Trbovlje.

 

Obrazložitev iskanja za Ljubljano:
Iščite s pomočjo naslova stavbe v orodni vrstici v zgornjem desnem kotu spletne strani. Na zemljevidu so z rdečo barvo označena področja v MOL, na katerih je v kratkoročnem obdobju 5-ih let predvidena širitev plinskega in/ali daljinskega sistema ogrevanja ter kjer spodbuda za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske stavbe, skladno z določili javnega poziva in določili Odloka, posledično ne more biti dodeljena.

Obrazložitev iskanja za Kranj: