Prednostni način ogrevanja

Preverjanje prednostnega načina ogrevanja in omejitev spodbud za vašo stavbo.

Če ima vaša parcelna številka v zapisu tudi zvezdico (*), jo obvezno vpišite pred številko.