Seznam opreme

Informativni seznam opreme, za katere je bila Eko skladu že posredovana podatkovna dokumentacija.

Seznam naprav oz. opreme je sestavljen izključno na podlagi podatkovne dokumentacije, po kateri ustreza pogojem, določenim z javnim pozivom in so jo Eko skladu, j.s. posredovali proizvajalci. Če je oprema vpisna na informativni seznam pomeni, da Eko sklad, j.s. razpolaga z dokumentacijo, določeno z javnim pozivom.

Eko sklad, j.s. ne zagotavlja, da podatkovna dokumentacija izkazuje resnično stanje opreme in da posledično vsa oprema, ki je uvrščena na seznam, izpolnjuje pogoje iz javnega poziva. Izbira proizvajalca in opreme je v izključni odgovornosti posameznika, ki bo proizvajalca in opremo izbral in se prijavil na javni poziv.