Domov > NVO >

Javni razpis NVO23 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju podnebnih sprememb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Javni razpis NVO23 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju podnebnih sprememb

Razpis je namenjen sofinanciranju eno in dvoletnih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

 1. blaženje podnebnih sprememb,
 2. učinkovita raba energije, vključno z energetsko revščino,
 3. trajnostna mobilnost, vključno z mobilnostno revščino,
 4. varstvo okolja ali urejanje prostora v povezavi s podnebnimi spremembami,
 5. prilagajanje podnebnim spremembam, vključno z na naravi temelječimi rešitvami in krepitvijo biodiverzitete,
 6. trajnostna potrošnja in prehrana

 Rok za prijavo: 5. 1. 2024


Popravki oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije

Prijaviteljem sporočamo, da je v razpisni dokumentaciji in nekaterih obrazcih prišlo do sprememb.

13.12.2023

 • Razpisna dokumentacija: v točki »3.1 Upravičeni stroški in potrebna dokazila« je dopolnjena obrazložitev kategorij upravičenih stroškov.
 • Projektna prijavnica: na prvi strani je odstranjena kategorija za izpolnitev »Trajanje projekta« (datum prvih in zadnjih izdatkov).


Obvestilo o stanju obdelave vlog na razpisu NVO23

Spoštovani,

danes, 25. 4. 2024, je Eko sklad v postopku pred izdajo odločb o zavrnitvi vlog na javnem razpisu NVO23 prijaviteljem formalno popolnih vlog, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu, poslal poročila o ugotovitvah, ki se izdajajo na podlagi prvega in tretjega odstavka 9. člena in četrtega odstavka 146. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. O tem, ali je bilo na njihov naslov poslano poročilo o ugotovitvah in je torej njihova vloga skladno z oceno strokovne komisije predvidena za zavrnitev ali ne, smo prijavitelje obvestili tudi na elektronske naslove, navedene v projektnih prijavnicah.

Eko sklad bo odločbe o zavrnitvi in tudi odločbe o izboru vlog za sofinanciranje s pogodbami lahko izdal po izteku 8-dnevnega roka za pisno opredelitev do vseh poročil o ugotovitvah in po pregledu morebitnih pisnih opredelitev. Po vročitvi vseh odločb o zavrnitvi ter odločb o izboru vlog za sofinanciranje s pogodbami bodo rezultati javnega razpisa NVO23 tudi javno objavljeni na spletni strani Eko sklada.

Predhodni Javni razpis NVO19 Vsebinske mreže si lahko ogledate v arhivu.

Preberi več

PDF dokument

PDF dokument JAVNI RAZPIS

Odpri Prenesi 156kb
PDF dokument

PDF dokument RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Odpri Prenesi 390kb
Word dokument

Word dokument PROJEKTNA PRIJAVNICA

Prenesi 88kb
Excel preglednica

Excel preglednica FINANČNI NAČRT

Prenesi 66kb
Word dokument

Word dokument OZNAČBA VLOGE

Prenesi 44kb
Word dokument

Word dokument ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO

Prenesi 46kb
Word dokument

Word dokument POROČILO O UPRAVIČENI PORABI

Prenesi 72kb
Excel preglednica

Excel preglednica FINANČNO POROČILO

Prenesi 66kb
Word dokument

Word dokument ZAKLJUČNO POROČILO

Prenesi 74kb
Excel preglednica

Excel preglednica ZAKLJUČNO FINANČNO POROČILO

Prenesi 66kb
Excel preglednica

Excel preglednica MESEČNA ČASOVNICA (ZAPOSLENI)

Prenesi 386kb
Excel preglednica

Excel preglednica MESEČNA ČASOVNICA (ŠTUDENTJE)

Prenesi 21kb
Word dokument

Word dokument ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Prenesi 64kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti