Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Objava:

Uradni list RS št. 66/17


Status: Odprt
Obvestilo: