Nepovratne spodbude za obnovljene pnevmatike za tovorna vozila in avtobuse

Objavljeno 23.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 23.12.2022, je bil v Uradnem listu 161/2022 objavljen nov javni poziv 102SUB-OPN22 za nepovratne finančne spodbude za nakup in montažo obnovljenih pnevmatik pri tovornih vozilih in avtobusih, katerega namen je povečati gospodarnost in okoljsko učinkovitost cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov. Z obnavljanjem pnevmatik se namreč podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k ciljem krožnega gospodarstva, kot je zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje porabe naravnih virov. Posledično se bo zaradi večje uporabe obnovljenih pnevmatik zmanjšala količina odpadnih pnevmatik ter uporaba surovin in novih materialov, kar bo manj obremenjevalo okolje.

Spodbude so namenjene pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo registrirane dejavnosti in imajo veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga.

Nepovratna spodbuda znaša 60 EUR za posamezno obnovljeno pnevmatiko in bo dodeljena za obnovljene pnevmatike, ki so bile kupljene in nameščene na vozilo od dne 1. 10. 2022 dalje. Več o tem: https://ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/obnovljene-pnevmatike-pri-tovornih-vozilih-in-avtobusih/vozila-in-infrastruktura-trajne-mobilnosti-subvencija

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti