Nova poziva Eko sklada: za nepovratne finančne spodbude za sončne elektrarne za samooskrbo in za skupne naložbe ogrevanja v stavbah z več deli

Objavljeno 30.12.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 30. decembra 2022, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 166/2022 objavil dva nova javna poziva: za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo in za skupne naložbe ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več deli.

Nov javni poziv 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije (https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-104sub-so22-nepovratne-financne-spodbude-pomoci-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo-in-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo-z-baterijskim-hranilnikom-elektricne-energije) namenja 10 mio EUR nepovratnih sredstev za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Spodbuda je tokrat prvič dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

−        500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

−        50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Nov javni poziv 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-103sub-sog22-nepovratne-financne-spodbude-za-skupne-nalozbe-ogrevanja-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli) namenja nepovratne spodbude za naložbe v prenovo ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli (ne zgolj večstanovanjske stavbe). Spodbuda znaša 20 % upravičenih stroškov naložbe in bo dodeljena za vgradnjo skupnega solarnega ogrevalnega sistema, kotla na lesno biomaso, ogrevalne toplotne črpalke, za zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Po tem javnem pozivu so upravičene osebe tako fizične kot pravne osebe, ki so etažni lastniki v  starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti