Novi javni pozivi za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb

Objavljeno 11.11.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Ministrstvo za okolje in prostor je kot pristojni organ za Sklad za podnebne spremembe objavilo novico glede spodbud za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, ki jih bo dodeljeval Eko sklad.

In sicer bo Eko sklad konec leta objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu). 

V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki ga je sprejela vlada, je Eko skladu za spodbujanje gradnje stavb z visoko energijsko učinkovitostjo dodeljenih 22,7 milijona evrov.

Tehnične zahteve v javnih pozivih bodo večinoma enake, kot so bile že v predhodnih javnih pozivih. Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni tisti, ki bodo gradnjo šele začeli, pa tudi tisti, ki so gradnjo že začeli, in sicer po 1. januarju 2021. To bodo izkazovali z računi za opravljena dela, izvedena po tem datumu.

Višina nepovratne spodbude bo tako kot do zdaj določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje, način gradnje in vrsto vgrajenega toplotnoizolacijskega materiala ter glede na kondicionirano površino stavbe. Za občane in občine bo spodbuda ostala nespremenjena kot v javnih pozivih iz avgusta 2019, za pravne osebe pa bo na novo opredeljena.

Za spodbujanje novih naložb v gradnjo ali nakup skoraj nič-energijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stav, za celovito prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj nič-energijskih tri- ali večstanovanjskih stavbah bo namenjenih 6 milijonov evrov. Občanom bo na voljo tudi kredit z obrestno mero trimesečni EURIBOR +1,3 % in odplačilno dobo do 20 let.

Občinam bodo namenjene spodbude za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb javnega značaja, kot so stavbe splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, za zdravstveno oskrbo, za šport, in tako dalje.), ter za gradnjo stavb za posebne družbene skupine (domovi za starejše osebe, dijaški, študentski in materinski domovi in podobno.) in stavbe javne uprave (občine, krajevni uradi). Spodbude bodo na voljo tudi za novogradnje skoraj nič-energijskih stavb v lasti in uporabi pravnih oseb.

Za novogradnjo stavb v lasti občin in pravnih oseb bo namenjenih 16,7 milijona evrov. Občinam in pravnim osebam bodo na voljo tudi krediti po obrestni meri trimesečni EURIBOR +0 % z odplačilno dobo do 15 let.

Povezava do novice.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti