Novi pozivi za električna vozila in kreditiranje okoljskih naložb podjetjem

Objavljeno 24.6.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

23. junija 2023, je Eko sklad odprl tri nove pozive: za nepovratne finančne spodbude občanom in podjetjem za električna vozila ter za kreditiranje okoljskih naložb podjetjem


Električna vozila

Nov javni poziv 107SUB-EVOB23, s katerim Eko sklad j.s. nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za nakup električnih vozil, prinaša dve večji spremembi, in sicer se znesek spodbude za električna vozila kategorije M1 in N1 poviša za vozila z vrednostjo do 35.000,00 EUR ter namesto testnih vozil se bo sofinanciral nakup rabljenih vozil.

Določeni sta dve višini spodbude za vozila kategorije M1 ali N1, in sicer:

6.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000 EUR (z DDV);

4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000 EUR (z DDV) do 65.000 EUR (z DDV).

Pri vseh vozilih se ukine določilo, da nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Ukine pa se sofinanciranje predelave vozil na električni pogon.

Spodbud za testna vozila ni več, pač pa so za rabljena vozila. Višina spodbude znaša:

3.000 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 30.000 EUR (z DDV);

2.000 EUR za nakup rabljenega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 30.000 EUR (z DDV) do 65.000 EUR (z DDV).

Podobno je pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za električna vozila.

Novost pri tokratnih pozivih za električna vozila je tudi to, da bodo občani vloge za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud lahko oddali prek portala e-Uprava, pravne osebe pa prek portala SPOT.


Kreditiranje okoljskih naložb podjetjem

Eko sklad j.s. z novim javnim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb 71PO23 nadaljuje obstoječi način nudenja ugodnih kreditov podjetjem, samostojnim podjetnikom, zasebnikom in drugim pravnim subjektom, ki izvajajo okoljske naložbe na območju Republike Slovenije. Krediti so na voljo po spremenljivi obrestni meri, trimesečni EURIBOR + 1,0 % in fiksni obrestni meri v višini 2,80 %. Z uvedbo fiksne obrestne mere želi Eko sklad j.s. podjetja še dodatno spodbuditi k odločitvam za izvedbo okoljskih naložb in jim omogočiti stabilno in predvidljivo načrtovanje financiranja. V času odplačevanja kredita je kreditojemalcem dana možnost zamenjave obrestne mere iz fiksne v spremenljivo in obratno.

Iz namenov financiranja so izključeni nameni naložb v ogrevalne sisteme ali soproizvodnjo toplote in elektrike, ki kot energent uporabljajo plin.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti