Specifični strošek doseganja prihrankov 2021

Objavljeno 5.4.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter


Eko sklad na podlagi 7. odstavka 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2021, ki znaša 219,56 EUR/MWh.

Ostala obvestila in dostope za zavezance najdete na internih straneh zavezancev po uredbi.


Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti