Javni poziv 80EV-PO20 Finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila

Objavljeno 13.3.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS, št. 21/20 in 184/20.


Predmet javnega poziva so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: naložba) v obliki:

 • nepovratnih sredstev in/ali
 • kredita z ugodno obrestno mero.

Finančna spodbuda se dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e ali L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
 • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Vozila, ki so predmet spodbude, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu, bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil.

Vozila, ki so predmet finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 363kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 1kb
Excel preglednica

Excel preglednica Predlog zavarovanja kredita

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica Presoja kreditne sposobnosti

Prenesi 171kb
PDF dokument

PDF dokument Elementi presoje kreditne sposobnosti in ustreznosti zavarovanja

Odpri Prenesi 74kb
PDF dokument

PDF dokument Obvestilo vlagateljem

Odpri Prenesi 483kb
PDF dokument

PDF dokument Primer izračuna spodbude

Odpri Prenesi 460kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti