Eko sklad s tremi novimi javnimi pozivi oziroma razpisi

Objavljeno 1.6.2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V petek, 31. 5. 2024, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS št. 44/2024 in na svoji spletni strani objavil tri nove javne pozive oziroma razpise. 

Javni poziv namenja nepovratne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Javna razpisa pa sta namenjena etažnim lastnikom, ki bodo celovito prenovili večstanovanjske stavbe in za financiranje prenove uporabili enega izmed dveh novih načinov financiranja - energetsko pogodbeništvo ali kredit v breme rezervnega sklada. Na obeh razpisih se bo v ta namen dodelila zelo visoka nepovratna finančna spodbuda. Javna razpisa sta bila pripravljena v okviru projekta Life Care4Climate in dopolnjujeta obstoječo ponudbo spodbud Eko sklada za večstanovanjske stavbe. Vsi obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni večstanovanjskim stavbam, ostajajo odprti, saj sta razpisa namenjena le za nekaj projektov, ki bodo imeli demonstracijsko vlogo.

Javni poziv za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo namenja 500.000 EUR nepovratnih sredstev podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Nov javni poziv v primerjavi z njegovim predhodnikom prinaša novost, in sicer bodo nepovratne finančne spodbude dodeljene za že izvedene naložbe (po prejšnjem javnem pozivu ukrep ni smel biti izveden pred oddajo vloge) od 1. 1. 2024 dalje.  

Javni razpis Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb  prinaša:

 • nepovratno finančno spodbudo v višini do 60 % priznanih stroškov naložbe,
 • 0 % fiksno obrestno mero za kredit z odplačilno dobo 2-10 let,
 • širok nabor ukrepov celovite prenove, med katerimi lahko etažni lastniki izbirajo, in poenostavljeno dokumentacijo za prijavo.

Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča, razen izjem, ki skladno s Stanovanjskim zakonom lahko vplačujejo v svoje rezervne sklade (npr. občine). Za najem kredita v breme rezervnega sklada je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov (100 %).

Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve, pa prinaša:

 • nepovratno finančno spodbudo v višini do 60 % priznanih stroškov naložbe;
 • širok nabor ukrepov celovite prenove, med katerimi lahko etažni lastniki izbirajo, in poenostavljeno dokumentacijo za prijavo.

Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj trideset odstotkov (30 %) upravičenih stroškov naložbe celovite energijske prenove financiranih s strani pogodbenika, ki bo zagotovil izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati ali po računih za energijo ali na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki in izbranim pogodbenikom. Več informacij o energetskem pogodbeništvu je na voljo na spletni strani Eko sklada. Seznam ponudnikov energetskih storitev oziroma pogodbenikov je informativne narave. Etažni lastniki lahko izberejo tudi pogodbenika, ki ni na navedenem seznamu.

Na obeh javnih razpisih bodo upravičene stavbe z vsaj 9 deli in vsaj 9 različnimi etažnimi lastniki, pri čemer bo morala biti več kot polovica površine stavbe v stanovanjski rabi in več kot polovica vseh etažnih lastnikov fizičnih oseb (občanov). Sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa. Merila so postavljena na način, ki etažne lastnike spodbuja k izvedbi čim bolj celovite in kakovostne prenove večstanovanjskih stavb.

Eko sklad vse zainteresirane etažne lastnike, upravnike, izvajalce energetskega pogodbeništva in druge deležnike vabi, da za več informacij o pilotnih javnih razpisih ali sestanek pokličejo na 01 241 48 25 ali pišejo na ekosklad@ekosklad.si.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti