Imam status kmeta, moram kandidirati na javnem pozivu za fizične ali za pravne osebe?

Objavljeno 29.1.2020

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) je »zasebnik« definiran kot: posameznik ali posameznica, ki ni podjetnik, pa kot poklic opravlja določeno registrirano ali s predpisom določeno dejavnost, kot je notar, zdravnik, odvetnik, kmet in podobno.

Če so torej primeri, ko se neka dejavnost lahko opravlja registrirano ali neregistrirano (kot kmetijska dejavnost), in je odločitev o registraciji predmet odločitve posameznika, bi to potem pomenilo, da se bo opravljanje te dejavnosti štelo kot opravljanje poklica (tj. kot zasebnik) le, če se oseba odloči za registracijo, v nasprotnem primeru pa gre (le) za nepoklicno izvajanje dejavnosti in torej oseba ni zasebnik.

V primeru javnih pozivov Eko sklada to torej pomeni, da v kolikor ima posameznik registrirano kmetijsko dejavnost lahko kandidira na javnih pozivih za pravne osebe, v kolikor pa kmetijske dejavnosti nima registrirane, lahko kandidira na javnih pozivih za fizične osebe.

Dodatno velja omeniti, da kmet, ki ni vpisan v poslovni register ali drug register kmetov, svoj status izkazuje z odločbo, ki pa je ugotovitvene narave. Odločba o statusa kmeta tako sama po sebi še ne pomeni, da je oseba, na katero se odločba nanaša, tudi dejansko kmet v smislu določb Zakona o kmetijskih zemljiščih in obratno.  

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti