Na Eko skladu nižje spodbude za e-vozila

Objavljeno 11.12.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Nov javni poziv za dodeljevanje spodbud za električna vozila za občane prinaša dve večji spremembi in sicer znižanje višine ter deleža spodbude za električna vozila ter omejitev zgornje vrednosti vozila, ki je lahko sofinancirano z javnim pozivom. Razlog za to je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj se število spodbujenih vozil vsako leto praktično podvoji, na drugi strani pa se cene električnih vozil znižujejo.

Višina spodbude na obeh javnih pozivih je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

 • 4.500 EUR za vozila kategorije M1;
 • 3.500 EUR za vozila kategorije N1;
 • 1.500 EUR za vozila kategorije L7e;
 • 1.000 EUR za vozila kategorije L6e;
 • 750 EUR za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za vozila kategorije L2e;
 • 300 EUR za vozila kategorije L1e-B.

Poleg tega je z novim javnim pozivom omejena najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo na največ 65.000 EUR, kar vključuje DDV, morebitne popuste in najem baterije za vozilo.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si

PDF dokument

PDF dokument Obvestilo vlagateljem

Odpri Prenesi 153kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti