Obvestilo o odprtju vložišča Eko sklada, teku rokov ter prenehanju veljavnosti drugih interventnih ukrepov

Objavljeno 3.4.2020

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Spoštovani,

obveščamo vas, daje Vlada RS sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), na podlagi katerega Z DNEM 1. 6. 2020:

1. odpiramo vložišče Eko sklada, j.s. za stranke;

2. ponovno osebno vročamo odločbe, sklepe ali druge dokumente Eko sklada, j.s., katere je na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku potrebno vročiti osebno (ne več po elektronski pošti);

3. oddaja vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom NI več mogoča;

4. roki za opravljanje procesnih dejanj strank in roki za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti v upravnem postopku (to so npr. roki, ki so določeni v odločbah, sklepih, pozivih in drugih upravnih aktih) ponovno začnejo teči.

Eko sklad, j.s.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti