Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Objavljeno 26.8.2019

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 36/2019, 108/2020, 184/20, 51/2021, 100/2021, 202/2021, 26/2022, 29/2022, 43/2022.


Obvestilo

V petek, 25. marca 2022, je Eko sklad, j.s. zaradi porabe sredstev v Uradnem listu RS št. 43/2022 objavil zaprtje javnega poziva za energetsko prenovo stavb občanov. (Uradni list RS št. 43/2022).

Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije (Uradni list RS št. 29/2022).

Predmet javnega poziva (Uradni list RS št. 36/2019) so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki so bili izvedeni v času trajanja tega javnega poziva (kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum računa):

 1. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 2. vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 3. vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
 4. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 5. priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
 6. vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
 7. toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 8. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,
 9. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
 10. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.


PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam toplotnih črpalk

Odpri Prenesi 2kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam kurilnih naprav po Uredbi

Odpri Prenesi 749kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam kurilnih naprav po Uredbi

Prenesi 76kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam rekuperatorji

Odpri Prenesi 188kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam rekuperatorji

Prenesi 346kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam SSE

Prenesi 59kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam SSE

Odpri Prenesi 105kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam okna

Odpri Prenesi 760kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam okna

Prenesi 403kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam fasadnih sistemov

Odpri Prenesi 204kb
PDF dokument

PDF dokument Plinski kondenzacijski kotli

Odpri Prenesi 945kb
PDF dokument

PDF dokument Odgovori na pogosta vprašanja

Odpri Prenesi 254kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti