Električna vozila: Subvencija

Javni poziv Subvencija 107SUB-EVOB23

Rok za oddajo vloge Od dneva objave v Ul RS

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ul RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Vozila

Oddaja vloge E-vloga prek portala eUprava, pisna vloga osebno, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


Vloga v elektronski obliki se vlaga prek portala eUprava. Lahko pa se vloži vlogo v pisni obliki (osebno, po pošti, po e-pošti).

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa:

  • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa;
  • nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa.


Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.


Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.

Vozila, ki so predmet naložbe, morajo biti opremljena z akumulatorji za pogon, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

PDF dokument

PDF dokument Javni_poziv_107SUB-EVOB23.pdf

Odpri Prenesi 178kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga_107SUB-EVOB23_20.-7.-2023.pdf

Odpri Prenesi 282kb
PDF dokument

PDF dokument Pogosto-zastavljena-vprašanja-107SUB_6.7.2023.pdf

Odpri Prenesi 140kb