Izolacija kleti in tal: Subvencija

Javni poziv Subvencija 99SUB-OB22

Rok za oddajo vloge Po izvedeni naložbi

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge Oddaja preko elektronske oz. navadne pošte ali na vložišču Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do I, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.


UKREPI, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,

E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,

F- toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

G- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,

H- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,

I-  vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.


Prosimo, da izpolnite e-vlogo prek spleta, izpolnjeno vlogo pa nam s prilogami pošljete po e-pošti na vloge@ekosklad.si ali oddate na drug način.

PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_99SUB-OB22_POZIV_spr.pdf

Odpri Prenesi 656kb
PDF dokument

PDF dokument 99SUB-OB22-obrazci-Vloga_objava-spletna-stran_popravljena-Izjava-o-sprejemanju-pogojev_s_skrajšano_izjavo.pdf

Odpri Prenesi 264kb
PDF dokument

PDF dokument POGOSTA-VPRAŠANJA-IN-ODGOVORI-99SUB-OB22.pdf

Odpri Prenesi 196kb
Excel preglednica

Excel preglednica Fasadni-sistemi---10.6.2022.xlsx

Prenesi 39kb
PDF dokument

PDF dokument Fasadni-sistemi---10.6.2022.pdf

Odpri Prenesi 45kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_SSE_25.11.2022.pdf

Odpri Prenesi 104kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_SSE_25.11.2022.xlsx

Prenesi 58kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam-okna-31.1.2023.pdf

Odpri Prenesi 760kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_okna---31.1.2023.xlsx

Prenesi 403kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-17.4.2023.pdf

Odpri Prenesi 183kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-17.4.2023.xlsx

Prenesi 71kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_TC.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_TC.xlsx

Prenesi 342kb
PDF dokument

PDF dokument 2023_06_15.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_TC.xlsx

Prenesi 343kb
Excel preglednica

Excel preglednica TC_2023_07_04.xlsx

Prenesi 345kb
PDF dokument

PDF dokument TC_2023_07_04.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam-TC-2023_07_20.xlsx

Prenesi 346kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_14.9.2023.pdf

Odpri Prenesi 211kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_14.9.2023.xlsx

Prenesi 351kb

Olajšajte si izpolnjevanje vloge, izpolnite jo prek spleta.

Izpolnjevanje vlog prek spleta je preprosto - kot bi imeli osebnega svetovalca. Prijavite se in nadaljujte z izpolnjevanjem vloge ali pa si le to shranite in jo izpolnite kasneje.