Izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

Vse spodbude za vašo naložbo:

99SUB-OB22

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Rok za oddajo vloge
Po izvedeni naložbi

67OB22

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 10 let

ZERO500

Subvencija

Subvencija za
Socialno šibko gospodinjstvo

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino manjše ali enako 0,20

Višina subvencije
100% vrednosti naložbe

Rok za oddajo vloge
POZIV JE ZAPRT

67SUB-OBPO19

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v stavbah z več deli

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino izolacije manjše ali enako 0,140

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe, največ 16 EUR na m2 toplotne izolacije

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe v starejše stavbe

Pogoj
Razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino manjše ali enako 0,140

Višina subvencije
20% vrednosti naložbe, največ 12 EUR na m2 toplotne izolacije

Rok za oddajo vloge
POZIV JE ZAPRT