Nakup stanovanja v novi ali skoraj ničenergijski tri- in večstanovanjski stavbi

Vse spodbude za vašo naložbo:

Javni poziv 105SUB-sNESOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe

Subvencija

Namenjeno za
samostojna

Rok za oddajo vloge
od objave poziva V Ur. l. RS

Veljavnost poziva
do objave zaključka v Ur. l. RS

Oddaja vloge
Osebno ob uradnih urah ali po pošti, ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si

89SUB-sNESOB21

Subvencija

POZIV JE ZAPRT