Plinski kondenzacijski kotli

Vse spodbude za vašo naložbo:

67OB22

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 10 let

48SUB-SKOB17

Subvencija

Subvencija za
Skupne naložbe v večstanovanjskih stavbah

Pogoj
Zamenjava stare kurilne naprave z novo v skupnih kotlovnicah

Višina subvencije
25% priznanih stroškov naložbe

Rok za oddajo vloge
Pred pričetkom del

74SUB-OB19

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Pogoj
Razred sezonske energijske učinkovitosti A+

Višina subvencije
do 50 % oz. 2.000 EUR

Rok za oddajo
POZIV JE ZAPRT