Skoraj ničenergijske in nizkoenergijske stavbe

Vse spodbude za vašo naložbo:

89SUB-sNESOB21

Subvencija

Subvencija za
Samostojne naložbe

Nova skoraj ničenergijska stavba
do 30 % upravičenih stroškov naložbe

Skoraj ničenergijska prenova
do 40 % upravičenih stroškov naložbe

67OB22

Kredit

Kredit za
Samostojne naložbe

Obrestna mera
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba
največ 20 let