Spodbude Eko sklada imajo pomembne okoljske in makorekonomske učinke

Objavljeno 11.5.2022

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter


V letu 2021 je Eko sklad izplačal 73 mio EUR nepovratnih spodbud, od tega največ za menjave ogrevanja z obnovljivim virom energije, za sončne elektrarne za samooskrbo ter za energetsko obnovo stavb in za e-vozila.
 
Dodeljenih je bilo tudi 54,5 mio EUR kreditov za okoljske naložbe, od tega tretjina sredstev za sončne elektrarne, 25% za nakup okolju prijaznih vozil in 15% za vgradnjo toplotnih črpalk.
 
Skupaj z ugodnimi krediti je bilo spodbujenih za 505 mio EUR okoljskih naložb, ki so generirale okrog 10.000 »zelenih« delovnih mest.
 
S spodbudami oz. spodbujenimi investicijami v letu 2021 bo vsako leto proizvedenih 143.201 ton CO2 manj izpustov kot bi jih bilo sicer. Porabljenih bo 392 GWh manj energije, kar je toliko, kot energije proizvede ena večja hidroelektrarna v celem letu.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti