Namen in aktivnosti

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Okolje, v katerem živimo, so nam zaupali v upravljanje naši vnuki, ki bodo morali nositi posledice našega ravnanja s planetom, ki nam nudi gostoljubje. Te resnice se vedno bolj zavedamo, ko opazujemo naravo in se zavedamo posledic vplivov človeka na zapletene procese, ki se v njej dogajajo. Za odpravo novih škodljivih posegov v okolje in zmanjšanje že povzročene škode bo potrebno še veliko narediti.

Eko sklad se zaveda pomembne in odgovorne naloge, da pomaga pri aktivnostih, ki so povezane z varstvom narave. Dosedanje izkušnje in primere dobre prakse želimo še nadgraditi z novimi dognanji in ukrepi, ki izboljšujejo stanje okolja. Prehod na obnovljive vire energije, učinkovita raba energije, ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami, trajna mobilnost in ozaveščanje javnosti predstavljajo izziv zaposlenim. Vsaka uspešno izpeljana zgodba izkazuje našo odgovornost do varovanja okolja, prinaša ugodne finančne posledice, kot tudi izboljšano kakovost bivanja za vse nas.

PDF dokument

PDF dokument Okoljska politika Eko sklada

Odpri Prenesi 470kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti