Domov > NVO > Novice >

Eko sklad z novim javnim razpisom razširja podporo nevladnim organizacijam na vsebinske mreže

Objavljeno 16.4.2020

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V petek, 27. 12. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni razpis za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora.


Razpis je namenjen sofinanciranju štiriletnih podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na dveh vsebinskih področjih: varstvo okolja in urejanje prostora.


Specifični cilji razpisa so:

1. Okrepiti strokovno usposobljenost vsebinske mreže za reševanje podnebnih izzivov.

2. Okrepiti zagovorniško usposobljenost vsebinske mreže in njenih članic pri oblikovanju in izvajanju sektorskih politik, ki so povezane s podnebnimi cilji.

3. Okrepiti medsektorsko povezovanje, mreženje in sodelovanje za razvoj novih rešitev v okviru blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

4. Okrepitev delovanja vsebinske mreže in povezovanja NVO-jev iz različnih vsebinskih področij za izzive podnebnih sprememb.

5. Okrepiti delovanje vsebinske mreže in njenih članic na področju ozaveščanja, izobraževanja, informiranja in svetovanja na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.


Na razpis se lahko prijavi nevladna organizacija, ki bo nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja ali urejanja prostora, ki mora imeti za vsebinsko področje, na katerega se prijavlja, priznan status delovanja v javnem interesu. Vsebinska mreža mora združevati vsaj dvajset (20) članic nevladnih organizacij. Od teh dvajsetih članic, morajo imeti še vsaj 3 članice, poleg prijavitelja, status delovanja v javnem interesu na istem področju kot prijavitelj.


Informacije o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si


Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti