Domov > NVO > Novice >

Ekošola meri odtis CO2: novi Kalkulator CO2 in učni listi

Objavljeno 14.12.2020

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

V letošnjem šolskem letu je v projektu Ekošola meri odtis CO2 , ki ga izvaja društvo DOVES – FEE Slovenia, zaživel novi spletni Kalkulator CO2 (Kalkulator za merjenje ogljičnega odtisa v vzgojnih in izobraževalnih ustanovah). Zasnovan je kot računalo za merjenje ogljičnega odtisa v razredu ali šoli, obenem pa kot didaktični pripomoček vsebuje učne liste, nasvete in predloge za obravnavanje in merjenje ogljičnega odtisa za izbrana področja: promet, svetila, elektronske naprave, ogrevanje, odpadki in zavržena hrana.

Kalkulator omogoča izračun ogljičnega odtisa za posamezni razred (oddelek oziroma skupino otrok), za celotno ustanovo ter preračunavanje na posameznega učenca ali na m2 ustanove. Vstopna točka za izračun so osnovni podatki o ustanovi, kot npr. število učilnic, število učencev ali dijakov, površina učilnice, šole in drugi potrebni podatki, ki omogočajo nadaljnje izračune. V naslednjem koraku pa učenci izberejo področje, za katerega ali katere računajo ogljični odtis: ogrevanje, svetila, električne naprave, promet, odpadki in zavržena hrana. Za vsak sklop nadalje vnašajo podatke, s pomočjo katerih spoznavajo, kaj vse vpliva na ogljični odtis. Na osnovi izračuna opredelijo seznam ukrepov, ki bodo pripomogli k zniževanju ogljičnega odtisa, učinke ukrepov pa bodo lahko preverjali s ponovnim izračunom po določenem časovnem obdobju.

Čeprav šolarji in dijaki zaradi slabe epidemiološke slike že nekaj časa niso v šolah, program Ekošola organizira serijo izobraževalnih delavnic - za mentorje, šolarje in dijake za izobraževanje o zmanjševanju in prilagajanju podnebnim spremembam in zniževanju ogljičnega odtisa v šoli in doma. Delavnice se izvajajo na daljavo - preko Zoom spletne aplikacije.

O projektu Ekošola meri odtis CO2

Projekt Ekošola meri odtis CO2 sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Vsebine in učni listi so podrobneje predstavljeni v tematski izdaji Ekošolskega lista, ki je dostopen na TEJ POVEZAVI. Aktivnosti projekta sproti predstavljajo na spletni strani programa Ekošola

Spletna stran Eko šole, ki vsebuje fotografijo CO2 kalkulatorja ter drugih eko elementov v ozadju pa je planet Zemlja

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti