NVO-SJI18 ALPE ADRIA GREEN: Dimenzioniranje e-pogonov za poklicne šole-invalidski vozički

Objavljeno 30.8.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Dimenzioniranje e-pogonov za poklicne šole-invalidski vozički

Društvo Alpe Adria Green je spomladi 2021 zaključilo še z enim v seriji ozaveščevalno –izobraževalnih projektov na področju trajne mobilnosti, s katerimi skušajo širši javnosti, še prav posebej pa mladi - šolajoči se populaciji, približati pomembnost koncepta trajne ter še posebej e- mobilnosti.

V dvoletnem projektu je sodelovalo več kot 15 srednjih tehniških in družboslovnih šol iz celotne Slovenije, v vse aktivnosti projekta pa je bilo vključenih čez 600 dijakov in učiteljev ter mentorjev strokovnih učnih programov.

Cilj projekta je bil, poleg dviga ozaveščenosti o pomembnosti in nujnosti uveljavitve trajne mobilnosti v družbo, tudi seznaniti, usposobiti in izobraziti dijake srednjih tehniških šol za načrtovanje in ravnanje z različnimi vozili na električni pogon in ne samo z električnimi avti, na katerih je bil poudarek v predhodnih projektih. V okviru tega projekta je bil poudarek na specializiranih električnih vozilih – invalidskih vozičkih, na katerih lahko inovacije in predelava prinese lažjo uporabo in večje zadovoljstvo tudi njihovim uporabnikom – invalidom.

V okviru usposabljanja, ki so ga skupaj z zunanjima strokovnima partnerjema Inštitutom Metron ter Inštitutom Jožef Stefan, izvedli v tri dnevnih teoretično-praktičnih delavnicah, so dijaki predelali in nadgradili invalidske vozičke svojih sošolcev, prijateljev ali drugih mladih, ki jih je bodisi bolezen ali pa nesreča prikrajšala za normalno mobilnost. Tako so zamenjali stare svinčene akumulatorje z novimi litijevimi baterijami, nadgradili voziček z električnimi priključki ali pa celo dogradili streho z vgrajenimi fotovoltaičnimi paneli. Na ta način so predelali in nadgradili 6 invalidskih vozičkov, preko 30 dijakov in mentorjev pa je odneslo nova znanja in izkušnje, ki jih bodo lahko uporabljali tudi kasneje na poklicni poti ter tako neposredno pripomogli k prijaznejšemu in čistejšemu okolju.

Prav tako je bila posebna pozornost namenjena tudi širši ozaveščevalni kampanji, v okviru katere so izvedli 10 predavanj o pomenu trajnostne mobilnosti s poudarkom na električni mobilnosti na različnih srednjih šolah po celotni Sloveniji. Vanj je bilo vključenih preko 500 dijakov in mentorjev.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa Eko sklada NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2018.

Novica o zaključku projekta: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2021/05/20/v-aag-smo-uspeno-zakljucili-projekta-e-vozicek-dimenzioniranje-e-pogonov-za-poklicne-ole-invalidski-vozicki/

Skupina dijakov

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti