NVO-SJI18 DRUŠTVO ZA OKOLJSKO VZGOJO EVROPE V SLOVENIJI: Ozaveščanje, izobraževanje in uvajanje merjenja odtisa CO2 v ekošole kot prispevek k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam

Objavljeno 30.8.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Ozaveščanje, izobraževanje in uvajanje merjenja odtisa CO2 v ekošole kot prispevek k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam (Ekošola meri odtis CO2)

Maja 2021 je Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji zaključilo dveletni izobraževalno-ozaveščevalni projekt Ekošola meri odtis CO2, namenjen raziskovanju in izobraževanju otrok in mladih o podnebnih spremembah in ogljičnem odtisu. S pomočjo Kalkulatorja CO2, spletnega didaktičnega pripomočka za izobraževanje in merjenje ogljičnega odtisa v šolah, so ugotavljali, kakšen je ogljični odtis in kako ga zmanjšati. Pripravili so učne liste in drugo didaktično gradivo za različne starostne skupine otrok. Na koncu projekta so izbrali prvih 15 podnebnih ambasadorjev in podnebne šampione iz 13 osnovnih in srednjih šol.

Izobraževanje in podpora mentorjem

V prvem delu projekta je bilo največ pozornosti namenjene izobraževanju mentorjev (vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev) o podnebnih spremembah in zmanjševanju ogljičnega odtisa. Zanje so izvedli skupaj 24 delavnic, pripravili učne liste in gradivo za njihovo nadaljnje delo z otroki, učenci in dijaki. Več kot 900 mentorjev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter fakultet se je udeležilo različnih konferenc, regijskih srečanj in delavnic, na nekaterih so sodelovali tudi energetski svetovalci mreže ENSVET. Spletnih seminarjev se je udeležilo tudi več kot 2.000 učencev in dijakov.

 Kalkulator CO2: računalo in didaktični pripomoček

Najbolj zahteven del projekta je bil razvoj spletnega pripomočka Kalkulator CO2 za merjenje ogljičnega odtisa v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Zasnovan je kot računalo in kot didaktični pripomoček, obsega šest sklopov: ogrevanje, svetila, električne naprave, promet, odpadki in zavržena hrana. Primarno je namenjen učencem zadnje triade osnovne šole in srednješolcem, preizkusili pa so ga tudi v nižjih razredih osnovne šole. Izračun v kalkulatorju prikazuje letni izpust v kg CO2 na osebo, učilnico in ustanovo. Na osnovi rezultatov lahko v šolah oblikujejo ukrepe in po določenem obdobju izvajanja ukrepov izračunajo učinke.

Podnebni ambasadorji in podnebni šampioni

Mentorji so vsebine projekta vključili v različne predmete: naravoslovje, biologijo, geografijo, družboslovje, v dejavnosti na razrednih urah, v tematske dneve, na primer naravoslovni dan, eko dan, vključevali so jih v eko in druge krožke.  Na koncu projekta so izbrali 15 mentorjev iz cele Slovenije, ki so se izkazali po številu izvedenih aktivnosti, pristopu in vključevanju otrok in mladih. Prav tako so imenovali prvo skupino podnebnih šampionov, učencev in dijakov iz 13 šol, ki so bili prepoznani kot posebej aktivni ali pa so se izkazali zamislimi in rešitvami. Izvedene aktivnosti z otroki različnih starosti in rezultati dokazujejo, da je mogoče in nujno vključiti izobraževanje o podnebnih spremembah in ogljičnem odtisu v šolski vsakdan.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa Eko sklada NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2018.

Več o projektu: EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 – Ekošola (ekosola.si)

Maskota projekta fantek

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti