NVO-SJI18 KULTURNO DRUŠTVO PROSTOROŽ: Zelena streha kot orodje za izboljšanje kakovosti bivanja v urbanih središčih

Objavljeno 30.8.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Zelena streha kot orodje za izboljšanje kakovosti bivanja v urbanih središčih

Zelene strehe podaljšajo življenjsko dobo objekta, zmanjšajo obremenitev kanalizacije ob nalivih, večajo biodiverziteto, ljudje pa se na njih odlično počutijo. Država in občine so lastnice številnih objektov z ravnimi strehami, od šol in vrtcev do športnih dvoran ter poslovnih prostorov. Številni objekti so trenutno predmet energetske, požarne ali prostorske sanacije, prilagajanje na podnebne spremembe in vgradnja modro-zelene infrastrukture pa postaja dolžnost, ne le izbira. Zakaj je torej zelenih streh v Sloveniji tako malo in kako jih lahko slovenske občine vgradijo več? Da bi z dobro prakso spodbudili ozelenjevanje streh, je Kulturno društvo Prostorož v letu 2020 ozelenilo ravno streho na OŠ Staneta Žagarja v Kranju in pokazalo na potencial, ki ga dostopne zelene strehe prinašajo za stavbo in za mesto. Poleg tega so za Mestno občino Kranj pripravili popis ravnih streh v občinski oz. javni lasti, ki bo služil kot osnova za pripravo projektov prenove in strateško ozelenitev mestnih streh.

Zelena učilnica na prostem

Zelena streha na OŠ Staneta Žagarja deluje kot učilnica in vrt na prostem. Šola je z ozelenitvijo ene ravne strehe pridobila 360 m2 dodatnih uporabnih površin, dve zunanji učilnici, ter možnost izvajanja pouka na prostem. Z različnimi vrstami zelenja je zasajenih 250 m2 strehe, od tega 150m2 z ekstenzivno ozelenitvijo, 70m2 s trajnicami in zelišči, 30m2 pa zasedajo korita z užitnimi rastlinami (maline, robide, trta in jagode). Preostanek je namenjen učilnicama na prostem, opremljenima z mizami in klopmi.

Streha je statično dovolj trdna, da sta lahko na njej hkrati dva razreda učencev. Načrtovana je tako, da je enostavna za vzdrževanje in da se lahko v skrb za zelenje vključijo tudi učenci, ki so tudi uradno prevzeli skrb za korita z užitnimi rastlinami.

Učinek: zadrževanje padavin in boljše počutje uporabnikov

Posebni sloji v zeleni strehi OŠ Staneta Žagarja zadržijo do 80 odstotkov vode ob močnih nalivih, zadržana voda pa rastlinam na strehi služi kot rezerva za sušne dni. Zasaditev poleti zastira pot sončnim žarkom in niža temperaturo na strehi in v notranjosti stavbe. Na strehi se zbira tudi deževnica za dodatno zalivanje užitnih rastlin. Še pomembnejši je vpliv zelene strehe na počutje učiteljev in otrok, glavnih uporabnikov strehe. Streha je postala nov skupen odprti prostor, ki omogoča dostop do svežega zraka, stik z rastlinjem in nove možnosti za učenje. V vsakem vremenu je vidna iz največje učilnice v šoli, kjer potekajo ure glasbenega pouka in šolski nastopi.

Popis ravnih streh za strateško ozelenitev mestnih streh

Za Mestno občino Kranj je društvo pripravilo podroben popis in izračun potenciala za ozelenitev 12-ih stavb z ravnimi strehami. Obsega ključne podatke, potrebne za odločitev o zeleni strehi in za izbor tipa ozelenitve: površino strehe, naklon, obstoječe dostope, vizualno izpostavljenost strehe, osenčenost, konstrukcijo strehe, finalni sloj in možnost dodatnih obremenitev. Občina lahko popis uporablja za pripravo naslednjih projektov ozelenitve strehe in za strateške odločitve o prihodnjih ukrepih. V okviru pilotne ozelenitve so občinski uslužbenci pridobili konkretne izkušnje z vgradnjo zelenih streh, ravnatelji in drugi odločevalci pa so razvili pozitiven odnos in navdušenje nad zelenimi strehami.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa Eko sklada NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2018.

Nasveti za uspešno izvedbo zelene strehe: https://www.prostoroz.org/novice/blog-post-title-one-lb7gl-bmc5a

zelena streha na osnovni šoli

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti