NVO-SJI18 MARIBORSKA KOLESARSKA MREŽA: Spremembe potovalnih navad kot del rešitve v boju proti podnebnim spremembam in onesnaženju zraka, Kolesarsko mesto

Objavljeno 30.8.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Spremembe potovalnih navad kot del rešitve v boju proti podnebnim spremembam in onesnaženju zraka, Kolesarsko mesto

Z dvoletnim projektom Kolesarsko mesto je Mariborska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa, na primeru Maribora naslovila in reševala naslednje pereče izzive, ki preprečujejo, da bi ljudje spremenili svoje potovalne navade in iz vsakodnevne uporabe avtomobila prešli na kolo kot svoje prevozno sredstvo.

Namen projekta je bil spodbujati kolesarjenje kot obliko trajnostne mobilnosti ter ozaveščati javnost o pomembnosti le te. Aktivnosti projekta so ciljale tako na sistemski, kakor tudi na osebni nivo, ter hkrati skušale nagovoriti raznovrstne ciljne skupine in deležnike_ce. Namen je bil tudi spodbujati razvoj kolesarjenja kot ene izmed najbolj naravnih, trajnostnih in okoljsko neškodljivih oblik prometa ter promovirati, razširjati, osveščati in informirati dobre rešitve na deležnike_ce (pristojne institucije, šole, lokalna podjetja, posameznike_ce, civilno družbo, nevladne organizacije…), da začnejo še bolj učinkovito spodbujati kolesarjenje in spremembe potovalnih navad.

Projekt Kolesarsko mesto (2019 – 2021) je zajemal več vsebinskih sklopov: usposabljanje kolesarskih mehanikov_čark, recikliranje in nadgradnjo odsluženih koles, primere dobrih praks (kolesarska samopopravljalnica ali Bike kitchen, program Prisluži si kolo za posameznike_ce iz marginaliziranih okolij), dviganje kolesarske kulture (mapiranje obstoječih kolesarskih parkirnih kapacitet, prirejanje kolesarskega poligona za najmlajše, ponujanje zajtrka kolesarjem_kam, serije izobraževalnih filmčkov, števec kolesarjev_k) in nenazadnje zasnovo koncepta kolesarskega omrežja v obliki 11 kolesarskih koridorjev, ki povezujejo vse mestne četrti in okoliške občine, zaokroženega s celostno vizualno podobo. Tako so natisnili zemljevide omrežja in pa postavili označevalne table za vse koridorje. Projekt so zaključili s kolesarskim festivalom Kolesarsko mesto, ki je potekal med 13. aprilom in 18. aprilom 2021. Ker je festival potekal v času zaznamovanem z bojem z virusom Covid-19, so ga temu tudi prilagodili, tako je večina dogodkov potekala preko spleta, razne aktivnosti pa s pomočjo mobilnih aplikacij. Festival so otvorili z novinarsko konferenco, na kateri je Josip Rotar predstavil vse ključne dosežke projekta Kolesarsko mesto. V sklopu festivala so imeli razstavo avtorja Jerneja Žumra Kolesnice, ki je krasila ulice Maribora kar cel april. Poslušali smo lahko podcast na temo gorskega kolesarjenja, pogledali potopisno predavanje Rožleta Revna, kako se je s kolesom odpravil proti Kitajski in se izobraževali na strokovnem posvetu na temo financiranja projektov razvoja kolesarske infrastrukture v evropski finančni perspektivi 2021 – 2027 v Sloveniji. Poskrbeli so tudi za dve aktivnosti, ki so jih izvajali s pomočjo mobilnih aplikacij. Pripravili so kolesarski izziv na Stravi »Višje, hitreje, močneje« in pa Lov na zaklad po ulicah Maribora.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa Eko sklada NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2018.

Več o projektu: https://ibikemaribor.com/uspesno-smo-zakljucili-projekt-kolesarsko-mesto/

kolo logotip projekta

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti