NVO-SJI18 PIC, Ljubljana: Zagovorniki okolja – za podnebje

Objavljeno 30.8.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Zagovorniki okolja – za podnebje

Projekt Zagovorniki okolja – Za podnebje je PIC izvajal 19 mesecev, od oktobra 2019 do aprila 2021. Naslovil je problem šibke implementacije sistema varstva okolja, problematiko presoj vplivov na okolje z vidika vplivov na podnebje (CPVO in PVO), ki se niso prilagodile zahtevam Pariškega sporazuma, so pa ključne za usmerjanje k nizkoogljični družbi ter problem deficita znanja pravnikov o varstvu okolja, posebej glede podnebja.

V okviru projekta je bila nagovorjena strokovna pravna javnost ter študentke in študente prava s podnebnimi tematikami v okviru treh informativno-izobraževalnih dogodkov; ponujena je bila pravna pomoč posameznicam, posameznikom, nevladnim organizacijam ter civilnim iniciativam s področja varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter podnebnih sprememb v okviru Zelene svetovalnice; pripravljene so bile strokovne primerjalno pravne analize, smernice in priporočila s področja izvajanja presoj strategij, predpisov ter projektov na okolje in podnebje; nadgrajena je bila spletna stran zagovorniki-okolja.si, še posebej z novo spletno podstranjo Za podnebje; pripravljeni so bili številni predlogi izboljšanja državne politike in predpisov na področju podnebnih sprememb ter; na tradicionalne Dneve pravnikov je bila na pobudo projektne skupine tudi umeščena pravna sekcija 'Varstvo okolja' – prvič v zgodovini dogodka.

Med pomembnejšimi dejavnostmi in rezultati so:

-         48 odgovorjenih pravnih vprašanj v okviru Zelene svetovalnice;

-         246 udeleženih študentk in študentov prava na delavnicah o podnebnih spremembah ‘Podnebne spremembe skozi pravo’;

-         49 zaposlenih pravnikov na usposabljanju o podnebnih spremembah;

-         več kot 1000 obiskov spletne strani zagovorniki-okolja.si na mesec;

-         umestitev okoljske sekcije na vsakoletne Dneve pravnikov;

-         vzpostavitev nove spletne podstrani ‘Za podnebje’ s predstavitvijo mednarodno pravne ureditve, pravne ureditve EU in slovenske pravne ureditve;

-         Analizi o izvajanju CPVO in PVO v Sloveniji in drugih državah članicah ter sledeče Smernice in Priporočila za izboljšanje izvajanja PVO in CPVO v Sloveniji in na ravni EU;

-         14 argumentiranih odzivov na spremembe predpisov in strategij, ki so povezane z varstvom okolja in podnebnimi spremembami na ravni Slovenije in EU.

Po opravljenih vprašalnikih o zadovoljstvu s storitvami, dogodki in izdelki v okviru projekta je bilo jasno izkazano zadovoljstvo ciljnih skupin projekta (več informacij najdete v tem prispevku), ki bo na PIC vsebinsko dopolnjevan tudi z nadaljnjim delom na nadvse aktualnih podnebnih tematikah. Projekt je prinesel bistven prispevek na področju ozaveščanja in opolnomočenja pravnikov na področju podnebnih sprememb.

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v okviru javnega razpisa Eko sklada NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, objavljenega decembra 2018.

 Več o projektu in projektnih izdelkih: http://zagovorniki-okolja.si/za-podnebje/

slika gorskega travnika

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti